Janusz odszedł...Na zawsze odszedł od nas Janusz Sołtysik - nasz Przyjaciel, długoletni członek naszego zespołu. Był Muzykiem bardzo wrażliwym, grającym niezwykle stylowo. Grając przez wiele lat w zespole przyczynił się w sposób zauważalny do jego rozwoju. Był jednym z filarów częstochowskiego środowiska jazzowego. Janusza pożegnamy pogrzebem nowoorleańskim w środę 19.01.202 o godz. 12.00 na cmentarzu Św. Rocha w Częstochowie.

Copyright by Five O'Clock 2020